Informatie Bewegingsschool

Infofilmpje BewegingschoolMISSIE

De bewegingsschool van ‘Sportwave’ heeft als doel kleuters aan te zetten tot bewegen en te prikkelen om zich verder te ontwikkelen op motorisch gebied.

Door verscheidene bewegingsvormen aan te bieden, proberen we die prikkels op te wekken. Hierbij hebben we oog voor de diverse bewegingsdomeinen. Een zeer belangrijk aspect bij ons is “FUN”. Kleuters moeten plezier hebben in wat ze doen. Enkel op die manier kunnen ze echt geprikkeld worden om bij te leren!

Vanuit de bewegingsschool bouwen we samen met uw kind aan een basis van “SPORTIEF ZIJN”.  Deze basis kan uw kind stimuleren om later gelijk welke sport, degelijk voorbereid, aan te vatten.

Waarom?

Het is moeilijk om al vroeg een sport te kiezenWe werken aan de basiseigenschappen die elk kind moet bezitten en de weg vormen tot ‘het leren’. Een opsomming van deze eigenschappen vindt u terug in ons ‘didactisch concept’. Het is de bedoeling om ‘op maat’ van het individuele kind de motorische ontwikkeling te stimuleren.

Werkwijze?

Alle aspecten van het didactisch concept worden gedurende één lessenreeks twee maal behandeld. Tijdens de eerste les wordt een korte evaluatie gemaakt van elke deelnemer aan de hand van onze didactische componenten. Op het einde van de lessenreeks is het de bedoeling dat uw kind zijn evolutie op papier meekrijgt.

Tijdens de lessenreeks ontdekken we wat uw kind graag doet en waar hij of zij goed in is. Daarnaast kunnen we ook eventuele aandachtspunten op gebied van beweging en ontwikkeling opmerken.

 

DIDACTISCH CONCEPT

 

Klimmen en klauteren

Over, op, tussen, hoog, laag: op deze manier klimmen en klauteren de kleuters met verschillende materialen in parcoursvorm. Veiligheid blijft prioritair bij kennisname van deze verschillende nieuwe bewegingen.

Motorische uitdagingen

Jongleren, pedalenrollers, rolla-bolla, inlineskating, springballen, steps zijn tools om de kleuters motorisch uit te dagen.

Lichaamsbesef

Vanaf zes jaar ontwikkelt er zich samenwerking tussen beide handen met een zekere ‘taakverdeling’: de ene hand voert uit, de andere assisteert. We bieden oefeningen aan die de samenwerking stimuleren en de dominantie in hand- en voetvaardigheid proberen te vervlakken.

Bewegen in de ruimte:

Evenwicht, ruimtebesef, visualisatie, zijn enkele kernwoorden waar we de kleuters willen stimuleren.

Balvaardigheid

Rollen, werpen, mikken, vangen. In open en gesloten situaties moeten de kinderen balvaardigheden ontwikkelen.

Dans:

Kleuterdans, stappen op het ritme, klappen op het ritme, aanvoelen van muziek en ritme. Leuke en actuele kindermuziek vormen de basis van deze ritmische vaardigheid.

 

PRAKTISCH BEWEGINGSSCHOOL

Voor wie?

We hebben een groep 3-4 jarigen en een groep 5-7 jarigen.

Wanneer?

Woensdag 13u-14u: 5-7 jarigen
Woensdag 14u-15u: 3-4 jarigen

Waar?

Turnzaal Gemeentelijke basisschool G.L.O.C. Daliastraat 35, SKW
Google Maps

Lessenreeks?

De bewegingsschool werkt met lessenreeksen per trimester.

Prijs?

€8 per les.

Inschrijven?

KLIK HIER naar Wachtlijst